Indtast din registrerede e-mail:
Indtast ny adgangskode:

Privatlivspolitik

Ribe VVS og CVR nr.: 44142155 er dataansvarlig for de oplysninger vi indsamler om dig, og vi sikrer at dine personoplysninger behandles i overensstemmelse med lovgivningen.

Vi tager din databeskyttelse alvorligt, og vi har derfor vedtaget denne privatlivspolitik, der fortæller dig hvordan vi behandler dine data.

Kontaktoplysninger

Hvis du ønsker at kontakte os angående vores behandling af dine personoplysninger, kan du gøre det på:

generelt@ribe-vvs.dk eller+45 7542 0621

Behandling af personoplysninger

​Personoplysninger er alle slags informationer, der i et eller andet omfang kan henføres til dig

Hvis du ikke ønsker at vi behandler disse oplysninger, kan det være problematisk at opretholde og imødekomme eventuelt indgåede aftaler og retslige forpligtelser

Kunder

For at du kan være kunde hos os, er det nødvendigt at vi indsamler følgende personoplysninger om dig:

 • Navn, Adresse, Kontaktoplysninger

Vi indsamler personoplysninger om kunder til følgende formål:​

 • Behandling af dit køb og levering af vores ydelse
 • ​Administration af din relation til os

Vi indsamler disse oplysninger på følgende retsgrundlag:

 • Behandling sker på baggrund af opfyldelse af aftalen mellem kunden og Ribe VVS

Vi opbevarer oplysningerne i det tidsrum lovgivningen tillader, og vi sletter dem når de ikke længere er nødvendige

Perioden afhænger af karakteren af oplysningen og baggrunden for opbevaring 

Typisk vil oplysninger vedr. kunder blive slettet efter aftalens ophør

 • ​Oplysninger om kunder slettes 5 år efter kunderelationens ophør

Leverandører og samarbejdspartnere:​

For at være leverandør og samarbejdspartner hos os, er det nødvendigt at vi indsamler følgende personoplysninger om dig:

 • ​Navn, mail og telefonnummer

Vi indsamler personoplysninger om kunder til følgende formål:

 • Behandling af køb/ydelser
 • ​Administration af din relation til os

Vi indsamler disse oplysninger på følgende retsgrundlag:

 • ​Behandling sker på baggrund af opfyldelse af leverandøraftalen / samarbejdsaftalen

Oplysningerne opbevares i det tidsrum lovgivningen tillader, og vi sletter dem når de ikke længere er nødvendige 

Perioden afhænger af karakteren af oplysningen og baggrunden for opbevaring

Typisk vil oplysninger vedr. leverandører og samarbejdspartnere blive slettet efter aftalens ophør

 • Oplysninger om leverandøren eller samarbejdspartnere slettes 5 år efter de respektive aftales ophør

Jobansøgere

Når vi modtager din ansøgning, vil den blive gennemlæst og behandlet efter nedenstående forskrifter

Ansøgningen med bilag bliver delt internt med relevant personale i rekrutteringsprocessen

Personoplysninger som fremkommer i rekrutteringsprocessen, vil blive behandlet på følgende behandlingsgrundlag:

Samtykke; er givet af ansøgeren i forbindelse indlevering af CV og ansøgning

Interesseafvejning; Det er i virksomhedens og den registreredes interesse, at personoplysninger bliver behandlet i forbindelse rekrutteringsprocessen

Vi gemmer din ansøgning med bilag indtil vi finder den rette kandidat, og rekrutteringsprocessen bliver afsluttet

Herefter vil din ansøgning med bilag blive slettet

Ved uopfordrede ansøgninger gemmer vi din ansøgning med bilag i 6 måneder, hvorefter de bliver slettet

Hvis vi gerne vil gemme din ansøgning med bilag i mere end 6 måneder, kontakter vi dig for at få dit samtykke til dette

Dit samtykke er frivilligt, og du kan til enhver tid trække det tilbage ved at henvende dig til os ved brug af ovenstående kontaktoplysninger

Øvrige oplysninger om behandling

Sikkerhed

Vi har truffet passende tekniske og organisatoriske foranstaltninger til at forhindre at dine oplysninger hændeligt eller ulovligt bliver slettet, offentliggjort, fortabt, forringet eller kommer til uvedkommendes kendskab, misbruges eller i øvrigt behandles i strid med lovgivningen

Den dataansvarlige sikrer sig, at behandlingen kun kan finde sted, når alle databeskyttelsesprincipper er opfyldt. Jf. Databeskyttelsesforordningen artikel 5.

 • ​Der er blevet implementeret forskellige tiltag og sikkerhedsmæssige foranstaltninger i forbindelse med behandlingen af personoplysninger. Dette er eks. adgangskontrol, sikre fysiske rammer, m.v.
 • Yderligere tiltag kan findes i VVS Ribes interne politikker

Videoovervågning

Som led i sikkerhedsforanstaltningerne omkring VVS Ribes fysiske rammer, er der videoovervågning på området. Ribe VVS vil til enhver tid sikre, at al brug af videoovervågning, vil ske i overensstemmelse med tv-overvågningsloven

I det tilfælde, hvor videoovervågning benyttes ved vej, gade, plads eller lignende områder, der benyttes til almindelig færdsel, så vil VVS Ribe registrere det i politiets register over tv-overvågningskameraer (POLCAM).

Alle optagelser gemmes i 6 måneder, hvorefter de slettes

Dataminimering

Vi indsamler, behandler og opbevarer kun de personoplysninger, der er nødvendige i forhold til at opfylde vores fastsatte formål

Derudover kan det være bestemt ved lovgivning, hvilken type oplysninger, der er nødvendige at indsamle og opbevare for vores forretningsdrift

Typen og omfanget af de oplysninger, vi behandler, kan også være bestemt af behovet for at opfylde en kontrakt eller en anden retslig forpligtelse

Vi holder data ajour

Da vores service er afhængig af, at dine data er korrekte og opdaterede, beder vi dig oplyse os om relevante ændringer i dine data

Du kan benytte kontaktoplysningerne ovenfor til at meddele os dine ændringer, så sørger vi for at opdatere dine persondata

Hvis vi selv bliver opmærksomme på, at data ikke er korrekte, opdaterer vi oplysningerne og giver dig meddelelse om dette

Nyhedsbreve

Hvis vi på et tidspunkt vil udsende et nyhedsbrev, vil vi bede om dit samtykke til at modtage dette, og du kan til hver en tid trække dit samtykke tilbage ved at kontakte os 

Brug kontaktoplysningerne ovenfor, hvis du ønsker yderligere oplysninger

Videregivelse af oplysninger

Vi benytter en række tredjeparter til opbevaring og behandling af oplysningerne, herunder leverandører af it-løsninger

Disse behandler udelukkende oplysninger på vores vegne og må ikke anvende dem til deres egne formål

I relevante tilfælde videregives data til banker, offentlige myndigheder, advokater, revisor

Vi anvender kun databehandlere i EU eller tredjelande der har de nødvendige sikkerhedsmæssige garantier, samt virksomheder i lande, der kan give dine oplysninger en tilstrækkelig beskyttelse

Dine rettigheder

 • Du har til enhver tid ret til at få oplyst, hvilke data vi behandler om dig, hvor de stammer fra, og hvad vi anvender dem til. Du kan også få oplyst, hvor længe vi opbevarer dine persondata, og hvem der modtager data om dig i det omfang vi videregiver data i Danmark og i udlandet

 • Hvis du anmoder om det, kan vi oplyse dig om de data, vi behandler om dig. Adgangen kan dog være begrænset af hensyn til andre personers privatlivsbeskyttelse, til forretningshemmeligheder og immaterielle rettigheder

 • ​Hvis du mener, at de persondata vi behandler om dig er unøjagtige, har du ret til at få dem rettet. Du skal henvende dig til os og oplyse os om, hvori unøjagtighederne består, og hvordan de kan rettes. Du bedes være præcis omkring din rettelse, ellers vil det besværliggøre vores arbejde og kan i visse tilfælde føre til, at vi ikke kan efterkomme din rettelse

 • I nogle tilfælde vil vi have en forpligtelse til at slette dine persondata. Det gælder fx, hvis du trækker et eventuelt afgivet samtykke tilbage. Hvis du mener, at dine data ikke længere er nødvendige i forhold til det formål, som vi indhentede dem til, kan du bede om at få dem slettet. Du kan også kontakte os, hvis du mener, at dine persondata bliver behandlet i strid med lovgivningen eller andre retslige forpligtelser

 • ​Du har mulighed for at indgive en klage til Datatilsynet

 • ​Du har ret til at gøre indsigelse mod vores behandling af dine persondata. Du kan også gøre indsigelse mod vores videregivelse af dine data til markedsføringsformål. Hvis din indsigelse er berettiget, sørger vi for at standse behandlingen af dine persondata

 • Du har mulighed for at benytte dig af dataportabilitet, i fald du ønsker dine oplysninger flyttet til en anden dataansvarlig eller databehandler

 • Vi sletter af egen drift dine personoplysninger, når de ikke længere er nødvendige for det formål de er indsamlet til, eller når vi ikke har et retsligt grundlag til at opbevare dem længere

 • Når du henvender dig med en anmodning om at få rettet eller slettet dine persondata, undersøger vi, om betingelserne er opfyldt, og gennemfører i så fald ændringer eller sletning så hurtigt som muligt

Du kan gøre brug af dine rettigheder ved at henvende dig til os. Vores kontaktoplysninger finder du øverst

Dette websted ejes af Ribe VVS, CVR-nr. 44142155.

Kontaktoplysninger

Ribe VVS​

Mådevej 37

6700 Esbjerg

Tlf.: 75 42 06 21

E-mail: generelt@ribevvs.dk

​CVR: 44142155

Bankkonto: 8117 1609275

EAN nr.: 5790002747564

Om ribe vvs

Ribe VVS har eksisteret i mere end 75 år. Vi udfører tekniske storentrepriser og VVS-fagentrepriser i hele Danmark.

Vores fundament er bygget på godt håndværk, personlig tillid og kvalitetsbevidst omhyggelighed.

​Se cookiedeklaration her

INSTALLATØRGRUPPEN

​​I 2023 blev vi en del af InstallatørGruppen. ​​s mere

Søg på ribevvs.dk her

Kvalitetssikring

Ribe VVS er autoriseret VVS-installatør med anerkendt kvalitetsstyringssystem og under løbende godkendelse i samarbejde med Tekniq.