Indtast din registrerede e-mail:
Indtast ny adgangskode:

Om Ribe VVS

Ribe VVS Service A/S blev etableret i 1948, og den

1. april 1964 overtog ingeniør og VVS-installatør, Bent Warming Hansen virksomheden.

Ved generationsskiftet i 1998, blev Jon Holm Sørensen håndplukket blandt medarbejderne til at føre Ribe VVS Service videre.

Michael Søndergaard blev medejer i 2013 og i januar 2017 solgte Jon Holm Sørensen sin andel til Michael Søndergaard, der i 2018 inddrog Frode Andresen som medejer.

Fra den spæde start har det været Ribe VVS Service's målsætning, at yde vore kunder en professionel rådgivning, samt tilbyde tekniske installationer af høj kvalitet, suppleret med en udstrakt service til vores kunder.

Resultatet af vores holdninger til såvel vore kunder som vore medarbejdere, har da også betydet, at vi stille og roligt er vokset til at være flere end 100 medarbejdere. Vi opfatter dette som et resultat af kundernes tilfredshed med de udførte opgaver, samt vores resultatorienterede, men også miljømæssige holdninger.

Foruden nybyggeri, påtager vi os i stigende omfang de krævende renoveringsopgaver i ejendomme, der er beboet under arbejdets udførelse.

Det er gennem årene blevet til mange tusinde lejligheder i den almene boligmasse, og i klumper på op til 1200 lejligheder. Hertil kommer hospitaler, plejehjem og ældreboliger.

De medarbejdere der arbejder med renoveringer, er håndplukkede og specielt gode til at omgås andre mennesker, og tage de helt nødvendige hensyn.

De mange opgaver udføres i tekniske storentrepriser, samt VVS fagentrepriser i hele Danmark.​

Kvalitet, miljø, sikkerhed og tryghed

Målsætningen er til stadighed at følge udviklingen med efteruddannelse af vores medarbejdere, samt at leve op til de til enhver tid gældende kvalitets- og miljømæssige krav. Vores kvalitetsstyring og medfølgende dokumentation, sker i henhold til vores kvalitetssikringshåndbog. Denne er udarbejdet iht. Dansk VVS Kvalitet, suppleret med de overordnede intentioner i ISO 9001 - og under løbende godkendelse i samarbejde med Tekniq.

Vores miljøledelsessikring sker i samarbejde med aut. miljørådgivere hos EL- og VVS Branchen, BST samt vore kunders miljøordninger og krav, suppleret med intentionerne i ISO 14001. Senest anerkendt af Arbejdstilsynet med en grøn Smiley.
Det kan tilføjes, at de daglige høje sikkerhedsrutiner, samt tryghed, trivsel og menneskeligt nærvær, ligger os alle meget på sinde.

Vi tror helhjertede på, at alt samarbejde i en åben dialog, udvikler fællesskabet til opgaverne, styrker de sociale og menneskelige relationer, samt skaber optimale resultater overalt.​​

Kontaktoplysninger

Ribe VVS​ 

Ørstedsvej 1

6760​ Ribe​

Tlf.: 75 42 06 21

 E-mail: generelt@ribe-vvs.dk

​CVR: 44142155

Bankkonto: 8117 1609275

EAN nr.: 5790002747564

Om ribe vvs

Ribe VVS har eksisteret i mere end 75 år. Vi udfører tekniske storentrepriser og VVS-fagentrepriser i hele Danmark. 

Vores fundament er bygget på godt håndværk, personlig tillid og kvalitetsbevidst omhyggelighed. 

Søg på ribevvs.dk her

Kvalitetssikring

Ribe VVS er bl.a. autoriseret kloak- og VVS-installatør med anerkendt kvalitetsstyrings-system og under løbende godkendelse i samarbejde med Tekniq.