Indtast din registrerede e-mail:
Indtast ny adgangskode:

Fjernvarme - Konvertering

Ribe VVS Service udfører ALTID arbejdet vedrørende konvertering til fjernvarme i henhold til de gældende lovkrav...

Fordele ved fjernvarme

  • Fjernvarme er en miljøvenlig teknologi. da der enten er tale om spildvarme eller kraftvarme
  • Fjernvarmeinstallationen fylder mindre end det gamle olie- eller gaskedelanlæg
  • Ingen årlige udgifter til skorstensfejning
  • Styring via vejrkompensering

Konvertering til fjernvarme

I et hus, der opvarmes med en olie- eller gaskedel, er det i fjernvarmeområder i langt de fleste tilfælde en økonomisk fordel af få indlagt fjernvarme.

Udgifterne til opvarmning falder typisk 25-50%, og CO2 udledningen falder ca. 65%.

Start altid med at rette henvendelse til det lokale fjernvarmeværk og få oplysninger om fjernvarmedriften og krav til afkøling.

Få også et overblik over de lokale fjernvarmetariffer og afregningsform.

Anbefaling af ny fjernvarmeinstallation

Fjernvarmeværkets tilslutningsbestemmelser skal altid følges og afgør bl.a., om der skal installeres:

  • Direkte eller indirekte fjernvarme
  • Gennemstrømningsvandvarmer eller varmtvandsbeholder

​Derudover vil bestemmelserne normalt indeholde krav til dimensionerende temperatursæt for vandvarmer og varmeanlæg.

Gulvvarme

Ved gulvvarme anbefales så vidt muligt opbygning med blandekreds for bedre udnyttelse af varmen.

Radiatorer

For langt de fleste huse er radiatorerne store nok til konvertering. Der kan dog være enkelte rum - typisk stuen, hvor radiatorerne ikke er helt så store som de burde være, fordi stuen har en højere opholdstemperatur og der er større vinduesareal.

Ved nyanlæg dimensioneres til 60/30 eller lavere. I stuen kan der dimensioneres for 55/30 på grund af det større energiforbrug pr. kvadratmeter.

Termostatventiler

Radiatorventiler på 2-strengede varmeanlæg skal enten udskiftes til ventiler med forindstilling., eller også monteres mængdebegrænsning i radiatorens returstreng. 

Det er vigtigt at vælge ventiler, der kan indstilles til et tilstrækkeligt flow. Ventiler bør kunne indstilles ned til ca. 5 l/h ved et differenstryk på 1 mVS (10kPa). 

Den øvre grænse for ventilerne er ofte ca. 100 l/h, hvilket normalt er tilstrækkeligt.

Montage

Fjernvarmeunitten hænges op på væggen og tilsluttes de to rør, som fjernvarmeværket har ført ind i huset.

Rør til varmt brugsvand tilsluttes enten varmeveksler eller varmtvandsbeholder.

Rør til radiatorer og/eller gulvvarme tilsluttes.

Det lokale fjernvarmeværks bestemmelser for montage følges altid.

Installationen udføres, så den lever op til gældende regler i forskrifter for vand- og varmeinstallationer, herunder DS 452 for isolering af tekniske installationer og DS 439 for vandinstallationer.

Indregulering

Varmtvandstemperatur - Indstilling af varmtvandstemperaturen skal være mellem 50 og 55oC.

Såfremt temperaturen overstiger 60oC, vil der ske en kraftig udfældning af kalk, både i systemet og på varmtvandsbeholderen / gennemstrømningsvandvarmerens varmeveksler. Øget kalklag på overfladerne giver en dårlig afkøling.

På gennemstrømningsvekslere er der ikke umiddelbart risiko for bakterievækst pga. det lave vandindhold, så varmtvandstemperaturen stilles typisk til 50oC eller lavere.

Vejrkompensering - Hvis der er en vejrkompenseret styring på installationen, indstilles denne korrekt.

Få et godt tilbud i dag

Ring på tlf.: ​75 42 06 21

Kontaktoplysninger

Ribe VVS​ Service A/S

Ørstedsvej 1

6760​ Ribe​

Tlf.: 75 42 06 21

 

E-mail: ribevvs@ribevvs.dk

​CVR: 27916716

Om ribe vvs service A/S

​Ribe VVS Service er en veletableret virksomhed, der udfører alle former for VVS-arbejde. Vi har mange servicebiler, der løser opgaver i hele lokalområdet. 

Søg på ribevvs.dk:

Kvalitetssikring

Ribe VVS Service A/S er bl.a. autoriseret kloak- og VVS-installatør med anerkendt kvalitetsstyrings-system og under løbende godkendelse i samarbejde med Tekniq.